معمارانه

برای ارتباط بیشتر با جامعه معماران...دانشجویان و فارغ التحصیللان عزیز معمار

دوشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:53 ب.ظ

نمرات درس پرسپکتیو نیمسال دوم۸۸-۸۹

نمرات نهایی پایان ترم کسب شده توسط دانشجویان آموزشکده سمای کرج واحد خواهران به شرح ذیل مباشد !

متاسفانه امکان رمز گذاری بر روی مطلب میسر نبود !

         

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره نهایی


1

پرگل ابراهیمی

۱۹/۲۵

2

زهره انصافی

۱۹/۵

3

سمیرا پور مظاهری

۱۹/۵

4

زینب حسن پور مافی

۱۸/۷۵

5

الهام خراسانی

۱۶/۵

6

مژده خسروبیگی برچلویی

۱۴/۵

7

مژده خمیس آبادی

۱۷/۵

8

مطهره دادالهی بهادرانی

۱۸/۲۵

9

سپیده دیهیم فر

۱۹/۵

10

مریم رجبی

۱۵/۷۵

11

بیتا رحمان پور

۱۷

12

زهرا رضایی

۱۵/۵

13

زیبا رهبر سفیدی

۲۰

14

مهدیه سابقی

۱۹/۵

15

سحر شوشتری

۱۹

16

المیرا فرحزادی

۱۱

17

نفیسه کبریایی

۱۸/۵

18

فتانه مهدوی هزاوه

۱۰/۵

19

مهرناز نباتی

۱۹/۵

20

المیرا نعمتی جبه دار

۱۴

21

سمانه یوسف وند اشتری

۱۰/۲۵