معمارانه

برای ارتباط بیشتر با جامعه معماران...دانشجویان و فارغ التحصیللان عزیز معمار

پنج‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 06:38 ب.ظ

معرفی مجلات معماری داخلی و دکوراسیون در ایرانماهنامه ی ایران آذین

صاحب امتیاز: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیر مسئول: فاطمه کاتب
تلفن: 88735168-88757034 (021)دورنگار: 88751747 (021)


فصلنامه ی معماری داخلی

صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: عباس اعتمادزاده
تلفن: 22677666 (021)دورنگار: 22677666 (021)

manzelmag11
ماهنامه منزل
صاحب امتیاز : موسسه تصویر منزل
مدیر مسئول : فریده عباسی
تلفن و دورنگار (تهران) : 88998311-8899788-88998311